Sequences indicating Predicted Off-Targets


Sequence: CG10764_595


The following are potential primary targets:
CG10764:covers 595 bp out of 595 bp
There are 0 potential secondary targets.

The following is a color-coded map to indicate where targets lie: Black indicates target-free regions. Blue indicates primary target regions. Red indicates secondary target (Off-Target) regions or regions that are both secondary and primary target.
CAACCAATTTGCATCTTTTTGGATCCGGCTCTCAAAGGGAGTGTTGAAAAATTGAAAACGTTCAGAGCCCTTGGCTGGGG
AAATAGGAACGGAAAATTGAGCATAATGTTGCAAACCATCTATCTTCTACACTTGAAAAGAAATGAGTGCAAACGCAAAT
TGAACTTTAATCTCAATTCAAGACAGATTTGCGCTGGAACCAAAAATGGAGACACCTGTAGAGGCGATTCTGGGGGTCCC
TTGTCCACGAATATATTGTTTCCTTCCAATAAAAGTTATGAGGTGCAGTTAGGAATCGTAAGCTTTGGGGATCCAGAATG
CCGTGGAGTAGGAGTCTATACCGACGTGACCAGCTATGTGGATTGGATCTCATCGACAATAGCTAGAAATGACTACCTAC
CAATCGGCGTGTCCGGGGGAGACATTGCCATGGGCAATCCCATTGCTCCTGACGCTAATCGGCACTGGACTCCTGCGGCT
TCACCACCACTTCCTTCGATGTTGTACAATAGCTGCAGTCAGGATATCGCGGCACCGATCGCGCAGCTAAGAATTTATTG
GCCTGGTTCTTATGCCGTTGGCGTATTAATAACAG

Click here for sequence text for cutting and pasting or saving

>CG10764_595 region 1
CAACCAATTTGCATCTTTTTGGATCCGGCTCTCAAAGGGAGTGTTGAAAAATTGAAAACGTTCAGAGCCCTTGGCTGGGG
AAATAGGAACGGAAAATTGAGCATAATGTTGCAAACCATCTATCTTCTACACTTGAAAAGAAATGAGTGCAAACGCAAAT
TGAACTTTAATCTCAATTCAAGACAGATTTGCGCTGGAACCAAAAATGGAGACACCTGTAGAGGCGATTCTGGGGGTCCC
TTGTCCACGAATATATTGTTTCCTTCCAATAAAAGTTATGAGGTGCAGTTAGGAATCGTAAGCTTTGGGGATCCAGAATG
CCGTGGAGTAGGAGTCTATACCGACGTGACCAGCTATGTGGATTGGATCTCATCGACAATAGCTAGAAATGACTACCTAC
CAATCGGCGTGTCCGGGGGAGACATTGCCATGGGCAATCCCATTGCTCCTGACGCTAATCGGCACTGGACTCCTGCGGCT
TCACCACCACTTCCTTCGATGTTGTACAATAGCTGCAGTCAGGATATCGCGGCACCGATCGCGCAGCTAAGAATTTATTG
GCCTGGTTCTTATGCCGTTGGCGTATTAATAACAG