Sequences indicating Predicted Off-Targets


Sequence: CG10804_601


The following are potential primary targets:
CG10804:covers 601 bp out of 601 bp
There are 0 potential secondary targets.

The following is a color-coded map to indicate where targets lie: Black indicates target-free regions. Blue indicates primary target regions. Red indicates secondary target (Off-Target) regions or regions that are both secondary and primary target.
CCCAATGACAGAGAATACCACCACTCCGGCAAACATGGATGTGCCACAATTGGTGAGCGATACGAGTATGGCGTCCCTGT
AGCAATTATTATTCGCCGGATTGTACGAACTGAAGGCTATCAGACCGCCAAAGGCCAATCCCAGCGAGAAGAAGATCTGT
GTGCCGGCCTCCAGCCAAACGACTGGATCCAATAGAGTTTCCCATCGTGGGGTAAACAAGTGTGCCACCCCATCTGCAGC
ACCCTTCAAGGTGATGCCCCGAAAAAAAAATATTATAAGCACCACATAGGGGAATATGGCCGTCATATAGACGATCTTGC
CGGATGACGTGATGCCCTGGACCATGCAGATGTAGACCAAAAACCAGGAGACAATTAGCGCAATGGCCATGTGGTAATTG
AAGTTCTCCGGCATATCCACACTCTCCGAGCACTGCAATGTGGTGCGATACCAATAGAACTGCGTCGGAGATGAGGCCAC
ACACTCCGGTTCGTGGTCGTAGGTAAAATTCTTATACAACCTCGTCGGACAGTCCGCCCAGGGTAATGGCGATTCGAAAC
TGTGTAGCAGATAGATCAGGCACCAGGCAATGATAGTGTTA

Click here for sequence text for cutting and pasting or saving

>CG10804_601 region 1
CCCAATGACAGAGAATACCACCACTCCGGCAAACATGGATGTGCCACAATTGGTGAGCGATACGAGTATGGCGTCCCTGT
AGCAATTATTATTCGCCGGATTGTACGAACTGAAGGCTATCAGACCGCCAAAGGCCAATCCCAGCGAGAAGAAGATCTGT
GTGCCGGCCTCCAGCCAAACGACTGGATCCAATAGAGTTTCCCATCGTGGGGTAAACAAGTGTGCCACCCCATCTGCAGC
ACCCTTCAAGGTGATGCCCCGAAAAAAAAATATTATAAGCACCACATAGGGGAATATGGCCGTCATATAGACGATCTTGC
CGGATGACGTGATGCCCTGGACCATGCAGATGTAGACCAAAAACCAGGAGACAATTAGCGCAATGGCCATGTGGTAATTG
AAGTTCTCCGGCATATCCACACTCTCCGAGCACTGCAATGTGGTGCGATACCAATAGAACTGCGTCGGAGATGAGGCCAC
ACACTCCGGTTCGTGGTCGTAGGTAAAATTCTTATACAACCTCGTCGGACAGTCCGCCCAGGGTAATGGCGATTCGAAAC
TGTGTAGCAGATAGATCAGGCACCAGGCAATGATAGTGTTA