Sequences indicating Predicted Off-Targets


Sequence: CG11259_649


The following are potential primary targets:
MICAL-like:covers 649 bp out of 649 bp
There are 0 potential secondary targets.

The following is a color-coded map to indicate where targets lie: Black indicates target-free regions. Blue indicates primary target regions. Red indicates secondary target (Off-Target) regions or regions that are both secondary and primary target.
AGTATTTCCTCTTCGTCTTCGGAGCATTTGAATAGCATAAGAACGTTCGATCGCGGAGCAGATGACCGTGGCTCAAGCAT
CTCCTTGCCATCTGCAAATGGGCCTCGCAAGCCACTTCGCGCCTCAGTGGGGAGTCCGCTGCGAAGCGAAGAATCGAGTC
CCACTACCAGTCTTAGCTCTATTACCTCTCCGATGCGGAAGAAGCGCCAGGCACCTTTGCCCCCAATACAAACGGACTTT
GACAGTGATCCTGGATTTTCAAAATTGTCCGACGAACAAAAGGCATTGTTGCACACTCAGCTTAAGGCCCCAAATCTGGG
TGATTCAACCAGAAGACTAATACCACTTGACCAGAGTCTGCTATCCGATGAGGCAACCGAGTCGAGTAATTACGACGAGA
GCTTAAGTACATCCAATGCCGACGAGGAGGTAAATGTGGTATACCGACGCATTTTGGTGCCGCCAACTCAACCCGAAAAC
ACTGTTGAACGTAGCAAGGAGGATCAAAAATCGCCTATCGTGTATAACGACTTCGATAGAAACGTAAGCCCATTGGGGCA
CAATAAATCCACTCATGGGAAATGGAAGAGGCGAAAGGGACCAGCACCAGCGGTTCCAATACCACCGCGCAAAGTCTTAC
AAAGGCTTC

Click here for sequence text for cutting and pasting or saving

>CG11259_649 region 1
AGTATTTCCTCTTCGTCTTCGGAGCATTTGAATAGCATAAGAACGTTCGATCGCGGAGCAGATGACCGTGGCTCAAGCAT
CTCCTTGCCATCTGCAAATGGGCCTCGCAAGCCACTTCGCGCCTCAGTGGGGAGTCCGCTGCGAAGCGAAGAATCGAGTC
CCACTACCAGTCTTAGCTCTATTACCTCTCCGATGCGGAAGAAGCGCCAGGCACCTTTGCCCCCAATACAAACGGACTTT
GACAGTGATCCTGGATTTTCAAAATTGTCCGACGAACAAAAGGCATTGTTGCACACTCAGCTTAAGGCCCCAAATCTGGG
TGATTCAACCAGAAGACTAATACCACTTGACCAGAGTCTGCTATCCGATGAGGCAACCGAGTCGAGTAATTACGACGAGA
GCTTAAGTACATCCAATGCCGACGAGGAGGTAAATGTGGTATACCGACGCATTTTGGTGCCGCCAACTCAACCCGAAAAC
ACTGTTGAACGTAGCAAGGAGGATCAAAAATCGCCTATCGTGTATAACGACTTCGATAGAAACGTAAGCCCATTGGGGCA
CAATAAATCCACTCATGGGAAATGGAAGAGGCGAAAGGGACCAGCACCAGCGGTTCCAATACCACCGCGCAAAGTCTTAC
AAAGGCTTC