Sequences indicating Predicted Off-Targets


Sequence: CG11291_555


The following are potential primary targets:
CG11291:covers 552 bp out of 555 bp
There are 0 potential secondary targets.

The following is a color-coded map to indicate where targets lie: Black indicates target-free regions. Blue indicates primary target regions. Red indicates secondary target (Off-Target) regions or regions that are both secondary and primary target.
GAGTGCTGCCTAACAAACAAGGATCTGTTCCAGAAGGCCAAGTGCCTGGGCTTCAATGTCAAGGAGCAGGACATTTTCAG
CTCGTCGGGTGCCATTGCGAGTTACCTTAGCGACCGGAAGTTTAAGAAGAAAATCCTCGTTTTGGGTGGTGACGGTATCC
GCAAAGATCTGAAAGAGGCCGGATTCTGTTCCGTGGTAAACGATCTGCAGCCAAATGACCAGAAAAAAATCGACTTCGTC
AGGAGCTTAGTTCTCGATCCGGATGTGGGAGCTGTTTTGGTGGCCAGAGACGACAACATGATAGCGAACGAGTTGCTTGT
GGCCTGCAACTATCTTCAAAATCCCAAAGTCTTGTTCCTTACCACTTGCATTGATGGATTCCAGCCATTTGGGAAAAAGA
GGATCCCAGATGCCGGATCTCTGGCCTCTGCCATCGAGATAATTGTACAACGCAAGCCTATCGTTTTGGGCAAACCGAAT
CAGCGGATTTTGGGCAAGTTGATGAAGTCTGGCGAAATAAAGCCCGAAAAGACGCTTGTCATTGGAAACTCGTAA

Click here for sequence text for cutting and pasting or saving

>CG11291_555 region 1
GAGTGCTGCCTAACAAACAAGGATCTGTTCCAGAAGGCCAAGTGCCTGGGCTTCAATGTCAAGGAGCAGGACATTTTCAG
CTCGTCGGGTGCCATTGCGAGTTACCTTAGCGACCGGAAGTTTAAGAAGAAAATCCTCGTTTTGGGTGGTGACGGTATCC
GCAAAGATCTGAAAGAGGCCGGATTCTGTTCCGTGGTAAACGATCTGCAGCCAAATGACCAGAAAAAAATCGACTTCGTC
AGGAGCTTAGTTCTCGATCCGGATGTGGGAGCTGTTTTGGTGGCCAGAGACGACAACATGATAGCGAACGAGTTGCTTGT
GGCCTGCAACTATCTTCAAAATCCCAAAGTCTTGTTCCTTACCACTTGCATTGATGGATTCCAGCCATTTGGGAAAAAGA
GGATCCCAGATGCCGGATCTCTGGCCTCTGCCATCGAGATAATTGTACAACGCAAGCCTATCGTTTTGGGCAAACCGAAT
CAGCGGATTTTGGGCAAGTTGATGAAGTCTGGCGAAATAAAGCCCGAAAAGACGCTTGTCATTGGAAACTCGTAA