Sequences indicating Predicted Off-Targets


Sequence: CG12042_625


The following are potential primary targets:
CG12042:covers 625 bp out of 625 bp
There are 0 potential secondary targets.

The following is a color-coded map to indicate where targets lie: Black indicates target-free regions. Blue indicates primary target regions. Red indicates secondary target (Off-Target) regions or regions that are both secondary and primary target.
TAATCAAACCGGAGTACCATCCCACATCGATAAAGTACCGCATTCAGCACTTCGCCAGCTACCATGTTCCTGAAGTGGTG
ATGGTGCGCTGCGAGCAGCCACTGGTGGCAGGAAAAAGCAACGCCATTTTGCTGAAGCTCACGAATCCGACTATATACGA
TATGACAATTCGACTGTTGACTGCATCTCCTCCTGAGGATCCACAGCTGTCAACAGAGGCCACTCGTGTTGCGAAAGAGG
AACCCATTTCTTCGTCCCCACTTCTAAAAGCAGTGGGCATCACACTGTCGCGTCAAAACTCAACACGGGAGGTAAAACGA
GATGTGATTGATATATCCAATGCCGAAATAGTTCCGTTGGAGAGCGAGTTCGTTCTGAACCAGCGCGATGACTCGAAAGA
GTTCGACGAGGACGTGCAACTGTCCACCGAGGAGCCCAAGTTTATTGTCTGGCGGAAGGGCAACAAGGTGCTTTTGCGGC
TACAGTTTACCCCAGCAGAGGAGCTGTCCGGATTAGCAGACGTCGTTCTGGGCTTCTATATGCAGTACACATACGTCAAC
ACCGTAAACAATGCGCAAGAGAAGAGGGAACCCACAACCCATGTGCTCCACTCCAGGGTGTTTAT

Click here for sequence text for cutting and pasting or saving

>CG12042_625 region 1
TAATCAAACCGGAGTACCATCCCACATCGATAAAGTACCGCATTCAGCACTTCGCCAGCTACCATGTTCCTGAAGTGGTG
ATGGTGCGCTGCGAGCAGCCACTGGTGGCAGGAAAAAGCAACGCCATTTTGCTGAAGCTCACGAATCCGACTATATACGA
TATGACAATTCGACTGTTGACTGCATCTCCTCCTGAGGATCCACAGCTGTCAACAGAGGCCACTCGTGTTGCGAAAGAGG
AACCCATTTCTTCGTCCCCACTTCTAAAAGCAGTGGGCATCACACTGTCGCGTCAAAACTCAACACGGGAGGTAAAACGA
GATGTGATTGATATATCCAATGCCGAAATAGTTCCGTTGGAGAGCGAGTTCGTTCTGAACCAGCGCGATGACTCGAAAGA
GTTCGACGAGGACGTGCAACTGTCCACCGAGGAGCCCAAGTTTATTGTCTGGCGGAAGGGCAACAAGGTGCTTTTGCGGC
TACAGTTTACCCCAGCAGAGGAGCTGTCCGGATTAGCAGACGTCGTTCTGGGCTTCTATATGCAGTACACATACGTCAAC
ACCGTAAACAATGCGCAAGAGAAGAGGGAACCCACAACCCATGTGCTCCACTCCAGGGTGTTTAT